Koristimo cookies. Nastavkom pregleda ove web stranice slažete se sa korišćenjem cookies. Za više informacija pogledajte stranicu Uslovi korišćenja. Slažem se

Inovacije

 

TOP-PHOS

 

Kao rezultat višegodišnjeg rada Odeljenja za Istraživanje i razvoj Roullier Group, 2010. godine razvijen je potpuno novi oblik fosfata, TOP-PHOS®.

 

TOP-PHOS® je modifikovana fosfatna sirovina, koja je posebnim proizvodnim procesom zaštićena pre formulisanja kompleksnih đubriva. Svi patenti kao i proizvodni proces u kojem nastaju zaštićeni fosfati, povezivanjem organskog kompleksa i fosfatnih jona uz pomoć kalcijumovog mosta, predstavljaju ekskluzivno vlasništvo Roullier Group.

 

TOP-PHOS® predstavlja vodotopiv i biljkama lakopristupačan fosfor, koji je zaštićen od fiksacije i retrogradacije u zemljištu u veoma dugom vremenskom periodu i bez obzira na tip zemljišta.

 

Fosfati u TOP-PHOS® obliku ostaju u zemljištu zaštićeni od blokade sve do trenutka kada im se korenov sistem biljke približi i kada se, pod dejstvom korenskih izlučevina, fosfor oslobađa i biljka ga usvaja.

 

Prednosti primene TOP PHOS® đubriva:

 

 • Maksimalna dostupnost fosfora biljkama
 • Najduže trajanje fosfora u zemljištu u zaštićenom i lakopristupačnom obliku
 • Najbolje iskorišćenje fosfora od strane gajenog useva

 

 

 

MPPA DUO kompleks

 

 

MPPA DUO kompleks se sastoji od dve patentirane specifičnosti - Organskog kompleksa sa visokim sadržajem aktiviranih polifenolnih molekula različitih molekulskih težina (MPPA kompleks) i stimulatora rasta korena biljaka (XCK).

 

MPPA kompleks omogućava zaštitu mineralnih hraniva posle rastvaranja đubriva u zemljištu i vezuje za sebe mineralna hraniva iz zemljišnog rastvora, čuvajući ih na taj način od blokade.

 

Jedna od ključnih karakteristika MPPA kompleksa je da podjednako dobro vezuje i štiti kako makro i mezo, tako i mikroelemente. Hraniva vezana za MPPA kompleks ostaju u zemljištu zaštićena od blokade do momenta kada korenov sistem biljke dopre do njih, kada se, pod dejstvom korenskih izlučevina, hraniva oslobađaju veze sa MPPA molekulom i biljka ih usvaja. Nakon raskidanja veze, MPPA molekuli ponovo za sebe vezuju hraniva iz zemljišta i prevode ih u lakopristupačan i zaštićen oblik.

 

XCK je biljni ekstrakt koji utiče na stimulaciju rasta korenovog sistema biljaka. Stimulacijom rasta korena, biljka stvara veću površinu korena čime prožima veću zapreminu zemljišta, što omogućava bolje usvajanje vode i mineralnih hraniva.

 

Prednosti primene MPPA DUO đubriva:
 

 • Zaštita hraniva iz đubriva
 • Mobilizacija i zaštita hraniva iz zemljišta
 • Obezbeđivanje lakopristupačnih i zaštićenih hraniva u dugom vremenskom periodu
 • Stimulacija rasta korena biljaka

 

 

 

N-Process

 

 

N-Process predstavlja složenu strukturu – organo-kalcijumski matriks u kojem se nalaze mineralna hraniva i specijalni dodaci, koji utiču na transformaciju azota u biljkama i stimulišu rad zemljišnih mikroorganizama i nastao je kao rezultat više naučnih pronalazaka i novog načina proizvodnje, osmišljenog posebno za ovu namenu.

 

Zahvaljujući organo – mineralnom matriksu, azot se postepeno oslobađa u zemljišni rastvor što omogućava biljkama kontinuiranu ishranu od početka do kraja vegetacije dok su gubici svedeni na minimum.

 

Poboljšanje transformacije azota unutar biljaka ostvaruje se pomoću specijalnih dodataka - prekursora enzimske aktivnosti biljaka. Pod dejstvom ovih specijalnih dodataka ubrzava se prevođenje azota u aminokiseline, proteine i ostale organske materije koje u sebi sadrže azot. Na ovaj način povećava se sadržaj suve materije u biljkama, što je osnova za visok i stabilan prinos gajenih kultura. Pored toga, N-Proces stimuliše i rad bakterija u zemljištu, koje su zaslušne za transformaciju azota u biljkama lakopristupačne oblike.

 

Prednosti primene N-Process đubriva:

 

 • Sprečavanje gubitaka azota ispiranjem
 • Poboljšanje usvajanja azota i drugih hraniva iz mineralnih đubriva i zemljišta
 • Bolja transformacija usvojenog azota u biljkama

 

 

 

Seactiv kompleks

 

 

Seactiv kompleks predstavlja biostimulativni organski kompleks dobijen ekstrakcijom iz morskih algi. Seactiv kompleks poboljšava pristupačnost hraniva iz đubriva i povećava brzinu apsorpcije i translokacije hraniva u biljci. Pozitivno utiče na porast korena biljaka i usvajanje hraniva kao i njegovo efikasnije iskorišćenje u samoj biljci. Pospešuje proces fotosinteze i obezbeđuje visok, kvalitetan i stabilan rod bez obzira na promenljivost vremenskih uslova tokom vegetacionog perioda.

 

 

 

Fertiactyl kompleks

 

 

Fertiactyl kompleks predstavlja biostimulativni organski kompleks koji se sastoji iz većeg broja pažljivo odabranih organskih molekula.  Karakteriše ga stimulativni uticaj na razvoj korenovog sistema i povećanje kapaciteta usvajanja hraniva do strane korena. Pored toga, povećava pristupačnost hraniva u đubrivu i zemljištu kao i brzinu apsorpcije i translokacije hraniva u biljci.  U stresnim uslovima, koji se često javljaju u početnim fazama rasta i razvoja biljaka, povećava njihovu otpornost na vazdušnu i zemljišnu sušu, visoke i niske temperature. Fertiactyl kompleks stimuliše proces fotosinteze i omogućava mu da se nesmetano odvija i u uslovima jakih stresova za biljke.

 

 

                 

PHYT-actyl kompleks

 

 

PHYT-actyl kompleks predstavlja koncentrovani ekstrakt biostimulativnih i drugih organskih supstanci, dobijenih iz biljnih organizama. PHYT-actyl kompleks ubrzava protok mineralnih hraniva unutar biljaka, stimuliše fotosintezu i nakupljanje rezervnih materija u plodovima, ubrzava faze rasta i razvoja i pomaže biljkama da lakše podnesu stresne uslove. Takođe, pozitivno utiče na rad zemljišnih mikroorganizama tako što poboljšava njihovu ishranu i stimuliše njihov razvoj u zemljištu.

 

 

 

LCN kompleks

 

 

LCN kompleks reguliše proces transformacije amonijačnog azota u zemljištu. Pod uticajem LCN kompleksa dolazi do postepenog prelaska amonijačnog u nitratni oblik. Na taj način se održava ravnoteža između ova dva oblika azota i sprečava se nakupljanje i ispiranje nitratnog azota koji se lako ispira u uslovima intenzivnog navodnjavanja.

 

 

 

Calseagrit

 

 

Calseagrit je sastavni deo Calseabloc mineralnih blokova i predstavlja minerale prirodnog porekla u obliku praha iz mikronizovane alge Lithotamnium Calcareum, sakupljene duž obale zapadne i severne Bretanje u Francuskoj.

 

Calseagrit sadrži lako usvojivi kalcijum i magnezijum, kao i 32 elementa u tragovima, uključujući gvožđe, jod, sumpor, fosfor, natrijum, cink, bakar, kobalt, selen, mangan. Calseagrit ima izuzetno veliku mikroporoznost obzirom da je njegova specifična površina 1 grama veća od 20m2, što utiče na bolju bioraspoloživost minerala, veću kontaktnu površinu za želudačne sokove i dobar puferski efekat.

 

 

 

Biotech

 

 

Biotech dodatak sastavljen je od braon morskih algi koje predstavljaju lako dostupno hranivo i protein za ishranu mikroflore buraga životinja.

 

Svojom ekskluzivnom formulacijom na bazi udruženog delovanja Calseagrit i Biotech dodataka, Calseabloc mineralni blokovi ispunjavaju zahteve životinja najvišeg genetskog potencijala.                  

Aktuelno

 • Nova Politika privatnosti

  U skladu sa odredbama Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR), ažurirali smo našu politiku privatnosti i možete je pogledati ovde.

 • Veći prinos kukuruza uz Timac Agro đubriva

  Na ogledu o primeni Timac Agro mineralnih đubriva u osnovnom đubrenju kukuruza, postigli smo značajno veće prinose u odnosu na kontrolu.

   

  Detalje pogledajte ovde.

   

 • Lithaxion - novi proizvod za efikasnu borbu protiv mikotoksina

  Predstavljamo vam Lithaxion, novi proizvod namenjen stočarskoj proizvodnji za efikasnu borbu protiv mikotoksina kod muznih krava, tovnih junadi, svinja i živine. Više detalja potražite u segmentu Stočarska proizvodnja.

   

 • Qualix - novo u ponudi Timac Agro Balkans

  Predstavljamo Vam Qualix - dodatke ishrani domaćih životinja. Qualix proizvodi omogućavaju bolje iskorišćenje hranljivih sastojaka iz obroka i namenjeni su ishrani krava, goveda, koza, ovaca i konja.

  Više informacija potražite u odeljku Stočarska proizvodnja.

   

Pišite nam

 

Imate pitanje za nas? Pišite nam na office@rs.timacagro.com.

 

Potrebna vam je preporuka za đubrenje? Kontaktirajte naš Tehničko-stručni tim.

 

Video prilozi

 

 

 

Pogledajte više video priloga na našem YouTUBE kanalu.